РОЛЯТА НА ФИЛМОВОТО ИЗКУСТВО В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО


ЧОВЕК И ЗАКОН НА ЕКРАНА

проф. д-р Владимир Игнатовски

От момента, в който хората са се осъзнали като социални същества, те не са престанали да се интересуват от няколко основни проблема (като се изключат тези, засягащи конкретното индивидуално съществуване) и да си задават въпроси: защо и как е създаден светът, какви са принципите, съгласно които функционира социалното общежитие, кое е определящо във взаимодействията между индивидите и, разбира се,  възможно ли е постигане на максимално благополучие, т. е. реализиране на различно формулираната в различните епохи представа за щастие.

Като прибавим и онова, което немците наричат "lust zu fabulieren", т. е удоволствието да разказваш истории, да градиш повествования, не е странно, че тези и подобни проблеми са били обличани в одеждите на интересни сюжети, с многобройни перипетии и приключения. И край огъня в пещерите, и в амфитеатрите на Антична Гърция, а в наше време в кинозалите и пред телевизорите у дома хората слушат (и гледат) повествования, в които се поставят и обсъждат някои от тези същностни за човешката цивилизация въпроси: как и защо е възникнал светът, кое ръководи съдбата ни, какво следва да бъде поведението ни като "обществени животни". Те са в основата на не малко от създанията на човешкия дух през цялата дълга история на цивилизацията.

КИНОКРИТИЦИ ЗА "КИНО - ХЕПИ ЕНД - ЗАКОН"

КИНОКРИТИЦИ ЗА "КИНО - ХЕПИ ЕНД - ЗАКОН"


ЕДИН БОГ, ЕДИН ЗАКОН!

"Законът на прерията" – "Дванадесет разгневени мъже"

Петър Кърджилов

"Всички хора са създадени равни, а техният създател ги е дарил с някои неотнимаеми права, измежду които правото на живот, на свобода и на стремеж към щастие".

Из Декларация на независимостта

На 4 юли 1776 е приета Декларация на независимостта и Съединените американски щати (тогава 13 на брой) стават свободна и самостоятелна държава. Този исторически документ, чийто автор е Томас Джеферсън (1743 – 1826) – бъдещият трети президент на САЩ, както Конституцията от 1787 и Декларацията за правата се превръщат в основните закони на младата нация. А тя жизнено се нуждае от такива. Защото се сменя не само "формата" (на управлението) – монархията се трансформира в република, но и "съдържанието" – довчерашните авантюристи, бунтовници, правонарушители и дори пандизчии се превръщат в народ. Бащите на американската държавност съзнават, че за успешното финализиране на процеса са необходими закони. И те ги изковават.

Така се слага началото на кратката, ала бурна историята на Щатите. Започва и друго – разширяването на страната. Повече от век нейните "рамки" непрекъснато се променят, представлявайки фронт, напредващ през безбрежни пространства. Начева епопеята, наречена Завоюването на Дивия Запад – условно понятие, опитващо се лекомислено да побере в себе си необятните простори, ширнали се от Атлантическия до Тихия океан, от Великите езера до Тексас. Обетованата земя примамва със своите богатства както милиони несретници, натоварили върху фургони малкото си багаж и голямата си надежда, така и хиляди откровени престъпници. Граничните територии се оказват благодатната почва, върху която избуяват беззаконието и зловещите фигури на стотици бандити, върху чиито чела впоследствие легендата и митът поставят ореола на славата.

Урок 12: Какво е бъдещето на Европа

Какво е бъдещето на Европа

Урок Дванадесети

Царство на разума, на ума, на човешкото достойнство и просперитет – поне такава е мечтата на днешните европейци, поели пътя към него

Урок 11: Европейският съюз на световната сцена

Европейският съюз на световната сцена

Урок Единадесети

Многостранни преговори, диалог, икономическо сътрудничество, помощ за развиващите се страни, а не силова политика, но и твърда защита на общия европейски интерес и ценности

Урок 10: Европейски съюз – територия на свобода, сигурност и правосъдие

Европейски съюз – територия на свобода, сигурност и правосъдие

Урок Десети

Търсене на баланс между политиката на защита на човешката свобода и на политиката на борба с престъпността, а не полицейщина, идеологически диктат  и беззаконие

Урок 9: Европа на гражданите

Европа на гражданите

Урок Девети

С логиката на разума, а не на ирационални пристрастявания в лъжовни идеи

Урок 8: Към европейско общество на знанието

Към европейско общество на знанието

Урок Осми

Икономика, основана на знанието и информацията; разбиране, че прогресът е единствено в умножаването на познанието, а не в разрушителната стихия на революции

Урок 7: Европейски икономически и валутен съюз - Евро

Европейски икономически и валутен съюз - Евро

Урок Седми

Икономически растеж, а не упадък; стабилна валута, а не валутни кризи;

пространство на стабилност, сигурност и предсказуемост

Чувство за общност, за европейска принадлежност

Урок 6: Общ европейски пазар

Общ европейски пазар

Урок Шести

Цената на една необединена Европа би била непосилно висока

Честната свободна конкуренция на максимално голям пазар, а не плановата държавна икономика, е ключът за постигане на всеобщо благоденствие и просперитет

Урок 5: Какво прави Европейският съюз?

Какво прави Европейският съюз?

Урок Пети

Политики в интерес на гражданите на Европа

Урок 4: Как работи Европейският съюз?

Как работи Европейският съюз?

Урок Четвърти

Демократично избрани, а не назначени институции; независим, а не зависим съд;

правни норми за всички и в общ интерес 

75.godini.spisanie.kino

© 2023 СБФД - Филмова академия. Всички права запазени. Web Design by Parabaleum.com