Писмо до Народното събрание за бюджет 2018

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОПИЕ ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА НФЦ Г-ЖА ЖАНА КАРАИВАНОВА
 
НС на РБ вх.№ПГ-730-00-69/15.11.2017 г.
  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,
 
На 13.11.2017 г. по инициатива на г-жа Жана Караиванова, директор на ИА НФЦ, беше свикана среща с представителите на филмовите съсловни организации и отделни изявени филмови дейци с цел изграждане на единно становище относно състоянието на българската филмова индустрия към настоящия момент. Всички присъстващи се консолидираха категорично около следната позиция:
 
Без съмнение българското кино в последните 5 години бележи върхови постижения в периода след 1989 година. Категорично доказателство за това са броя на филмите и международните отличия, които те са постигнали. В същото време следва да се направи неблагоприятната за българското кино констатация, че законът за филмовата индустрия не е бил спазван в своята пълнота, като са били намалявани последователно полагащите се по бюджет за филмопроизводството средства, общо за този 5-годишен период в размер повече от 15 милиона лева. Всъщност, от приемането си през 2004 г. досега ЗФИ е бил спазен в частта си за размера на финансиране една единствена година.
 
В следствие на това производственият цикъл на ИА НФЦ към октомври 2017 г. е изключително затруднен и агенцията е изправена пред невъзможността да отговори на изискванията на регулярно и законно номинираните филмови проекти, както и тези, пуснати в производство. 
 
Обнадеждаващо е, че повечето от тези филми, спечелили важни международни награди, са дело на млади автори, често дебюти. Но трябва да се отбележи и това, че средната възраст на българския режисьор, реализиращ своя първи пълнометражен филм, е една от най-високите в Европа. 
 
Ние виждаме като единствено разумно и възможно решение на създадения проблем, отпускането на финансова целева подкрепа за филмопроизводството в България през 2017 г. и лимитирано увеличаване на бюджета за филмопроизводство през 2018 г. Искаме категорично да отбележим, че това не е своеволно искане, а изцяло обосновано от неизпълнението на закона за филмовата индустрия в предходните години.
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
Обръщаме се към вас с пълното убеждение, че вие се отнасяте с изключителна отговорност към проблемите на българската култура, защото тя е основополагащ фактор за съхраняването на българската нация. И като вземете предвид изложените обстоятелства ще намерите позитивно финансово разрешение на проблема.
 
С уважение,
 
Иван Павлов, Председател на СБФД
Иван Тонев - А.Б.О.
Борис Траянов - СБФЗ
Радостина Нейкова – БАФТРС
Владимир Андреев – АФП
Мартичка Божилова
Христо Христов
Анри Кулев
Катя Тричкова
Стефан Командарев
Вера Шандел
Росица Вълканова
Весела Данчева
Петър Попзлатев
Светослав Драганов
Кирил Кирилов
Галина Тонева
Тонислав Христов
Илия Костов
Ярослав Ячев
Асен Владимиров
Емилия Стоева – Академика 21
Радослав Спасов
Мира Сталева
Милена Андонова
 
 
 

75.godini.spisanie.kino