Отворено писмо от Съюза на българските филмови дейци, подкрепено от сдруженията в областта на филмовата индустрия, подписали писмото