НАГРАДА ЗА МЛАД КИНОКРИТИК

Teodora Doncheva
 
Гилдия „Критика“ към СБФД присъди Наградата за млад кинокритик през 2018 г. на името на Камен Тодоров (1928-2011) на д-р Теодора Дончева, гл. асистент в Института за изследване на изкуствата, БАН. Наградата е учредена от съпругата на Камен Тодоров, доц. д.н. Неда Станимирова – Крънзова през 2017 г. Тогава тя бе присъдена на Катерина Ламбринова, редактор в сп. „Кино“.
Честито на наградената!
 
 

75.godini.spisanie.kino