Отговор на писмо от Министерството на културата

ДО 
Г-Н БОИЛ БАНОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
17 ноември 2017 г., София
  
ОТНОСНО: Становище по разработване на схема за предоставяне на финансови стимули за филмовата индустрия на Република България
  
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
  
Във връзка с Ваше писмо /вх.№59 от 02.11.2017 г./, изпратено в отговор на искането на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката, да изразите своето становище по повод на писмото от NU Boyana Film, бих искал да заявя категоричната позиция на Съюза на българските филмови дейци, която беше формирана след консултации в рамките на кинообщността.
 
СБФД възприема направеното предложение като пореден лобистки почин от страна на NU Boyana Film за въвеждане на финансови стимули, този път обект на потенциално „източване”  е Българската банка за развитие, която е държавна институция, създадена за развитие на националната икономика. 
 
По отношение на приложеното изследване, изготвено през 2015 г. от екип от Министерството на икономиката, е важно да се знае, че отличителна характеристика на България в сравнение с останалите страни-членки, които въвеждат финансови стимули, е данъчната система от 10% ДОД и корпоративен, въведен през 2008 г. Няма аналог в сравнителен аспект във връзка със спецификата на данъчната система и размер на данъчните ставки, също така не е ясно с какъв ресурс за кинопроизводство разполагат страните-членки, принадлежали в миналото към Източния блок. В екипа, подготвил схемата за финансови стимули липсва представител на българската кинообщност или поне  не е посочен експлицитно сред авторите. 
 
Друг ключов момент е отсъствието на предложение за предварителна сертификация на конкретната продукция, отсъстват и каквито и да било критерии за финансиране и кои разходи ще се одобряват. Специално държа да отбележа, че когато български продуцент кандидатства за финансиране от НФЦ, той хипотетично може да получи до 79% от разходите на своя планиран бюджет, а в случай, че кандидатства пред Българската банка за развитие за допълнителни средства, се сблъсква с неясен регламент и анонимни оценители. Необходими са също и категорично дефинирани художествени критерии относно даден  проект за филм с оглед на неговата комплексна оценка.   
 
Позволявам си да Ви напомня, че колеги от филмовата общност от години противодействат на лобистките инициативи на NU Boyana Film – с президентско вето по Закона на инвестициите през периода 2012-2013 г., както и  дело в Конституционния съд. Нашата организация, която е пряко заинтересована от дългосрочното развитие на родното кино, не подкрепя цитираното предложение, още повече, че в управленската програма на правителството изрично е посочено, че няма да бъдат въвеждани допълнителни фискални стимули.
 
С уважение,
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   /Иван Павлов/                      
                            

75.godini.spisanie.kino