Решения на УС

РЕШЕНИЯ

на

Управителния съвет на СБФД

ОТ ПРОТОКОЛИТЕ

Заседание на УС на 19.05.2014

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СБФД,

С присъстващи: Иван Павлов – председател, и членове: Атанас Свиленов, Анна Петкова, Влади Киров, Венелин Грамадски, Васил Мареков, Владимир Лекарски, Правда Кирова, Маргарит Николов, Нина Алтъпармакова.

С присъстващи още: Юри Хинов – председател на гилдия „Композитори и звукорежисьори”, Павел Огнянов – председател на Контролната комисия при СБФД, Людмила Дякова – гл. редактор на сп. „Кино”, Искра Димитрова – творчески въпроси и уеб сайт на СБФД

С ДНЕВЕН РЕД:

1) Обсъждане на казуса с номинациите за „Най-добър документален филм” в Секция „Кинорежисьори” на Българската филмова академия 2014. 2) Разни

РЕШИ:

Зад това Решение, с писмено потвърждение, застанаха Председателите на 10-те организации,

съставляващи БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ:

Съюз на българските филмови дейци, Българската асоциация на кинорежисьорите,

Асоциацията на българските оператори, Сдружението на филмовите и телевизионните режисьори,

Българската асоциация на филмовите, телевизионни и радио сценаристи,

Българската асоциация на независимите художници аниматори "Пройко Пройков",

Асоциацията на филмовите продуценти, Асоциацията на българските филмови продуценти, Асоциация "Академика 21"

(с изключение на Асоциацията на българските независими продуценти, поради отсъствие на Председателя от страната)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ обсъди казуса с номинациите за „Най-добър документален филм” в Секция „Режисьори” на БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ 2014 и счита, че Комисията, преброявала бюлетините в тази секция, е в конфликт на интереси, поради което присъстващите на заседанието членове на Управителния съвет взеха решение да извършат на място ново преброяване на пуснатите бюлетини в секция „Режисьори” и констатираха следното:

           Общо пуснати бюлетини 30. При една от бюлетините един и същи филм е поставен и на второ, и на трето място, което не се приема и се избира вариантът бюлетината да е валидна, като филмът, поставен на второ и трето място получава брой точки за второ място, тъй като е по-благоприятната позиция.

При така възприетия принцип и направеното преброяване, резултатът за номинациите в категорията за “Най-добър документален филм” от Секция „Режисьори” е следният:

Заглавие на филма Пуснати бюлетини Брой получени точки
„Последните черноморски пирати” 10 25
„Вапцаров. Пет разказа за един разстрел” 9 22
„Хляб и зрелища” 8 19
„Чичо Тони, тримата глупаци и ДС”  7 18
„Духове в старите къщи на София” 8 16
„Ботев от Голгота към свободата” 2 6
„Галин или споменът не губи давност” 2 4
„В търсене на Списаревски” 1 3
„Едуард Захариев. Живот 24 кадъра в секунда” 1 3
„Аз съм домашен ученик” 1 2
„Улица „Московска” 1 2
„Да разкриеш Саломе” 2 2
„Дъждовен ден” 1 2
„Кръстю Сарафов – пред театралната маска и зад нея” 1 2
„Златната църква на цар Симеон” 1 2
„Те отлитат” 1 2
„Лятото на Мона Лиза” 1 1
„Ром Кихот” 1 1
„Накаран да замлъкне – писателят Георги марков и убийството с чадър” 1 1

Въз основа на извършеното преброяване от Управителния съвет, номинирани в категорията „За най-добър документален филм” от секция „Режисьори” на Българската Филмова академия 2014, са:

 1. „Последните черноморски пирати” - с 25 точки

 2. „Вапцаров. Пет разказа за един разстрел” - с 22 точки

 3. „Хляб и зрелища” - с 19 точки

_________________________________________

 

Заседание на УС на 09.01.2014

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СБФД:

Запознавайки се с проблема по сключените договори за производство на филми и становището, и документите, предоставени от съ-председателите на НСК при ИА „НФЦ” – Иван Георгиев-Гец и Галина Тонева в заседание на УС на СБФД от 23.12.2013 г., както и със становището на Изпълнителния директор на ИА „НФЦ” – г-н Марин Марчевски в заседание на УС на СБФД от 09.01.2014 г.;

Отчитайки доклада от ревизията, извършена на ИА „НФЦ” от Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ и необходимостта от нейното приключване в най-кратък срок (само с 1 глас против),

Р Е Ш И:

 1. 1. Към всички договори, сключени по силата на Правила за предоставяне на държавно подпомагане на филмопроизводството, отменени от Върховен административен съд (Решение № 456/12.01.2010 г. на 5-членен състав на ВАС, обнародвано в ДВ бр. 7/2010 г.) да бъдат подписани в най-скоро време анекси  в съответствие с Разрешение за предоставяне на държавна помощ на българската филмова индустрия (ОВ на ЕС 08.02.2013 – С36 /11).
 1. Предвид необходимостта от широко обсъждане на промени в Закона за филмовата индустрия, считаме, че в момента не е целесъобразно да се пристъпва към тях в спешен порядък.

Вижте официално внесеното с вх. номер Писмо до Министъра на културата д-р Петър Стоянович,

Изпълнителния директор на ИА НФЦ г-н Марин Марчевски и

Председателя на Комисията по култура и медии в 42-то Народно събрание проф. Стефан Данаилов с тези решения:

Може да видите решението тук

___________________________

Заседание на УС на 23.12.2013

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Във връзка с възникналия проблем - в резултат на ревизионния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция от 15 декември 2012 - по отношение на договорното задължение на продуцентите да възстановяват 5% от предоставеното им като безлихвен кредит държавно финансиране за производство на филм по силата на отменените още през 2009 от Върховния административен съд Правила на Националния филмов център, да бъде изслушан Изпълнителния директор на ИА”НФЦ” – г-н Марин Марчевски.

2. Утвърждава за членове на СБФД, както следва:

 • Гилдия „Критика”: Зорница Николаева Йончева-Даниловска; Катерина Николаева Ламбринова

 • Гилдия „Актьори”: Иван Христов Несторов; Надежда Йорданова Тержуманова

 • Гилдия „Драматурзи”: Николай Иванов Колев, Емил Спахийски

 • Гилдия „ПИТС”: Натали Антонова Василева, Красимира Николова Георгиева

___________________________

Заседание на УС на 04.10.2013

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 

 1. Да се предложи на Министерство на културата с Годишната държавна награда „Паисий Хилендарски” за 2013 г. да бъде удостоен Анжел Вагенщайн – писател, сценарист.

 2. Във връзка с внесения от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, Съюзът на българските филмови дейци да предложи на вниманието на Комисията по култура и медии при НС свои мотивирани предложения за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

 3. Утвърждава за член на СБФД Красимир Ранков – гилдия „Актьори”.

 4. На сайта на СБФД да се качват само решенията от заседанията на Управителния съвет, а не целите протоколи.

 5. Утвърждаването на членове на Съюза от Управителния съвет да става въз основа на постъпило мотивирано предложение от съответната гилдия, придружено със CV на кандидата.

 6. На заседанията на Управителния съвет да се канят да присъстват:

-         На основание чл. 36, ал. 2 и 3 от Устава на СБФД: Председателя на Контролната комисия и представители на непредставените в състава на УС гилдии, а именно: гилдия „Оператори”, гилдия „Анимация” и гилдия „Композитори и звукорежисьори”

-         По преценка на председателя на СБФД или УС в зависимост от нуждите на обсъждания дневен ред: главните редактори на съюзните издания, представители от гилдиите, от администрацията на Съюза, редови съюзни членове, ако някой е внесъл нещо за обсъждане…

75.godini.spisanie.kino