ПРАВИЛА

 

НА БЪЛГАРСКАТА ФИЛМОВА АКАДЕМИЯ

 

 

А. Цели, състав и структура на Филмовата академия

 

1. На 31. 07. 2009 Съюзът на българските филмови дейци регистрира за 10 години марката (рег. № 70786):

 

Съюз на българските филмови дейци

Филмова академия

 

 

2. Чрез тази регистрация СБФД се сдоби с марката „Филмова академия” за своята традиционна дейност във връзка с Годишните награди за филмово изкуство, които са учредени още през 1975 година и които до 2009 година се присъждаха от всички членове на СБФД точно според правилата на една Национална филмова академия.

 

3. Българската Филмовата академия, според поправка в Устава на СБФД, приета от Общото му събрание през 2009, има за цел Годишните награди за филмово изкуство да бъдат присъждани от всички български кинематографисти и заедно с другите организации от сферата на киното, с подкрепата на ИА "Национален филмов център". Тоест, тя е процедура, която обединява за определен срок през годината цялата кинематографична общност в интерес на културния престиж и на обществения резонанс от тези награди, които са най-авторитетните в Европа, защото се присъждат не от жури, а от всички филмови творци, обединени в съответните Национални европейски филмови академии.

 

4. Член на Филмовата академия може да бъде всеки кинопрофесионалист – от всички професии в сферата на киното, който:

 

 • лично подаде заявление за членство във Филмовата академия в администрацията на СБФД;

 • запознат е с Правилата на Филмовата академия;

 • поема ангажимента да изгледа предложените за конкурса филми и да гласува в съответната на професията му секция за Наградите за професионално майсторство, за Наградата за цялостно творчество и за номинациите за големите награди, както и да гласува на Общото събрание на Филмовата академия за 6-те Големи награди за най-добър филм в различните видове кино;

 • членува в СБФД или в другите професионални организации;

 • в случай, че не е член на никоя организация от сферата на киното - има създаден, или има професионално участие в създаването на филм, който е отличен с награда, или е получил добра оценка от филмовата критика;

 • като дипломирал се студент, с магистратура по киноспециалност, е препоръчан от членове на СБФД или на другите професионални организации;

 • като филмов критик, ако не е член на Гилдията на филмовите критици към СБФД, представи списък с публикации.

 • заплаща ежегоден членски внос във Филмовата академия от 10 лева.

 

5. Във Филмовата академия се формират 10 секции по професии на: кинорежисьори, кинодраматурзи, кинооператори, киноактьори, аниматори, художници, композитори и звукорежисьори, монтажисти, кинокритици, кинопродуценти и ПИТС (към СБФД). Упражняващите повече от една професия в киното сами избират в коя секция ще участват.

 

Б. Наградите по категории

 

1. Големите награди на Филмовата академия са 7: Награда за цялостно творчество, Най-добър пълнометражен игрален филм, Най-добър късометражен игрален филм, Най-добър документален филм, Най-добър анимационен филм, Най-добър телевизионен игрален филм и Най-добър телевизионен сериал.

Забележка: За Наградата за най-добър късометражен игрален филм може да се кандидатства и с дебютен филм.

 

2. Наградите за професионално майсторство са 19, за: Режисьор на игрален филм; Режисьор на документален филм; Режисьор на анимационен филм; Сценарист на игрален филм; Сценарист на документален филм; Оригинален сценарий за телевизионен сериал; Филмова музика; Оператор на игрален филм; Оператор на документален филм; Най-добра женска роля; Най-добра мъжка роля; Най-добра поддържаща женска роля; Най-добра поддържаща мъжка роля; Филмова сценография; Художник по костюми; Филмов монтаж; Звукорежисьор; Книга - Филмова теория и критика; Оперативна филмова критика.

 

3. Награда за първи пълнометражен игрален филм

 

4. Награда за дебют в документалното кино

 

5. Награда за дебют в анимационното кино

 

6. Наградата за цялостно творчество се присъжда по вишегласие, в резултат на тайно гласуване за нея - с до 3 имена - на заседанията на 10-те секции на Филмовата академия.

 

7. Гласуването е тайно в 10-те професионални секции за Наградите за професионално майсторство, за Наградата за цялостно творчество и за Номинациите за големите награди. Съответната секция избира комисия за преброяване на гласовете на самото заседание, на което се гласува за наградите на Филмовата академия.

 

8. Гласуването е тайно на Общото събрание на Филмовата академия за големите награди: Най-добър пълнометражен игрален филм, Най-добър късометражен игрален филм, Най-добър документален филм, Най-добър анимационен филм, Най-добър телевизионен игрален филм и Най-добър телевизионен сериал. Отделните Секции по професии във Филмовата академия всяка година избират по един свой представител за Общата комисия за преброяването на гласовете на Филмовата академия на нейното Общо събрание.

 

В. Правила за участие в конкурса за Годишните награди за филмово изкуство на Българската Филмова академия:

 

1. Покани за участие в конкурса се изпращат до продуцентите на филми, произведени с финансова подкрепа от ИА „Национален филмов център”, от БНТ, от телевизиите с национален обхват, като Би Ти Ви, Нова телевизия, TV 7 и др., и от частни продуценти.

 

2. Заявките за участие се подават в СБФД от продуцентите или от авторите, със съгласието на продуцентите.

 

3. До участие в конкурса, без предварителна селекция, се допускат всички заявени пълнометражни и късометражни игрални филми, документални филми, анимационни филми, ТV игрални филми и ТV сериали, които са имали публичен показ в киносалон или на телевизионен екран, или на фестивали и панорами в периода между 1 януари и 31 декември на годината, за която се присъждат наградите, тоест, предходната.

 

4. Филмите, участвали веднъж в конкурса за Годишните награди за филмово изкуство, не могат да кандидатстват повторно.

 

5. Телевизионните сериали могат отново да участват в конкурса с до 2 от новите си серии, създадени и излъчени в годината, за творчески постижения през която се присъждат наградите.

 

6. Филмите се предоставят от продуцентите за специалните прожекции за членовете на Филмовата академия на 35 мм лента или на DVD, заедно със заявката за участие в конкурса.

 

7. Заявките за участие в конкурса трябва да съдържат следната информация:

 

 • заглавие, дата и място на публичен показ, времетраене, оригинален носител на заснемане и носител, който ще бъде предложен за показа

 • продуцент

 • пълен състав на творческия екип

 • вид и жанр на филмовото произведение

 • кратка анотация

 • отбелязване (дали е първи пълнометражен игрален филм, както дали е дебют в документалното или в анимационното кино)

 • име на подалия заявката за участие в конкурса

 

Г. Процедура за присъждане на наградите:

 

1.     1. Всички членове на Филмовата академия получават програма за показа на филмите в Дома на киното и/или в Клуба на СБФД.

 

2. Всички членове на Филмовата академия получават график за заседанията на 10-те професионални секции, на които се гласуват Наградите за професионално майсторство, както и Наградата за цялостно творчество (до 3 имена), които не подлежат на прегласуване от цялата Академия. Заедно с гласуването за тези награди, членовете на секциите гласуват и номинациите за най-добър пълнометражен игрален, най-добър късометражен игрален филм, най-добър документален филм, най-добър анимационен филм; най-добър телевизионен игрален филм и най-добър телевизионен сериал (до 3 заглавия от всеки вид кино).

 

3.  Преброяването в отделните секции на гласовете за Наградата за цялостно творчество и за окончателното присъждане на Наградите за професионално майсторство, както и за номинациите за големите награди за “най-добър филм” в съответната категория, се извършва от Комисия, избрана от самата секция, като тази комисия попълва и подписва протокол с резултатите.

 

4.  Наградите за първи пълнометражен игрален филм и за дебют в документалното кино се определят чрез тайно гласуване от секциите "Кинорежисьори" и "Кинокритици".

 

5.   Наградата за дебют в анимационното кино се определя чрез тайно гласуване от секциите "Аниматори" и "Кинокритици".

 

6.   Секция “Кинопродуценти и ПИТС (към СБФД)” гласува тайно за Наградата за цялостно творчество (до 3 имена), както и за номинациите за най-добър пълнометражен игрален филм, най-добър късометражен игрален филм, най-добър документален филм, най-добър анимационен филм; най-добър телевизионен игрален филм и най-добър телевизионен сериал (до 3 заглавия от всеки вид кино).

 

7.    Наградите за: Най-добър пълнометражен игрален филм, Най-добър късометражен игрален филм, Най-добър документален филм, Най-добър анимационен филм, Най-добър телевизионен игрален филм и Най-добър телевизионен сериал окончателно се определят измежду номинираните от секциите (до 3 заглавия по вишегласие) чрез тайно гласуване от целия състав на Филмовата академия на нейното Общо събрание.

Забележка: Игрален филм, реализиран с мажоритарното финансово участие на ИА НФЦ се определя като кинофилм, а с мажоритарното участие на БНТ или на други телевизии с национален обхват - като телевизионен филм. При частните продукции, неподкрепени от ИА НФЦ или от телевизиите, продуцентът сам определя в коя категория (кино или TV) ще се състезава конкретната творба.

 

8. Преброяването на гласовете за присъжданите от цялата Филмова академия награди се извършва от Общата комисия за преброяването на гласовете, която попълва и подписва протокол с резултатите.

 

9. Наградите за Най-добър пълнометражен игрален филм, Най-добър късометражен игрален филм, Най-добър документален филм, Най-добър анимационен филм, Най-добър телевизионен игрален филм и Най-добър телевизионен сериал се връчват в лицето на продуцента.

 

10. Наградите по професии се връчват в лицето на събралия най-много гласове творец.

 

11. Наградите за първи пълнометражен игрален филм, за дебют в документалното кино и за дебют в анимационното кино се връчват в лицето на режисьора.

 

Д. Други:

 

1. Бюлетините от гласуването и подписаните протоколи се съхраняват в администрацията на СБФД.

 

2. Продуцентите и създателите на филмите, участвали в ежегодните конкурси, както и всеки участник във Филмовата академия, имат право на достъп до създавания архив с бюлетини и протоколи.

 

3. По решение на УС на СБФД годишният членски внос във Филмовата академия може да се актуализира.

 

4. Членският внос във Филмовата академия се плаща в касата на СБФД срещу издаване на квитанция.

 

5. Средствата за присъждането на годишните награди за филмово изкуство от Българската Филмова академия – за изработването на наградните статуетки и за авторските права върху тях, за финансовото покритие на наградите, за спектакъла на Официалната церемония – директно излъчвана в телевизионния ефир, за наема на залата за церемонията, за отразяването на това важно културно събитие на  Интернет сайта на СБФД и на страниците на списание „КИНО”, за издаването на отделна брошура с наградите за съответната година на Филмовата академия, за пресконференцията в БТА, за техническите и организационните разходи за 5-6 месечната процедура на Филмовата академия,  за информирането на медиите, за коктейла и др. - се набират от членския внос в Академията, от сключения договор между ИА НФЦ (Министерство на културата) и СБФД, между СБФД и БНТ, от спонсорство и от други евентуално сключени договори.

 

6. Финансовите постъпления от членския внос във Филмовата академия, както и от ИА "НФЦ" за осъществяването на това важно за българското кино културно събитие, се водят на отделна банкова сметка в СБФД, право на контрол върху която – приходи и разходи - има всеки участник в Академията.

 

eXTReMe Tracker

 

Назад към Съюз на Българските Филмови Дейци